امام محمد باقر (ع):
سخن طيب و پاکيزه را از هر که گفت بگيريد،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نکند.

افراد آنلاین : 6

نام شما :

جنسيت

 

چت

چت روم

چت روم فارسي

چت مهیسا

مهیساچت
چت روم شلوغ